Görüşmeyi Yapanın Dikkat Etmesi Gerekenler

  • December 12, 2008

Akademik Performans

Derecenin işe uygunluğu – tam bir eşleşme midir yoksa ihtiyaç duyulan bir esneklik derecesi bulunmakta mıdır buna dikkat ediniz

Akademik sonuçların kalitesi – bir not ortalaması kriteri uygulayabilirsiniz, ancak birçok işveren bunu etkenlerin bir bileşimi olarak görmektedir ve mantıklı bir neden sunulursa, başarısızlıkları dikkate almamak daha doğru olacaktır. Konuların kapsamına ve not ortalamalarının zaman içinde gelişmesine veya düşmesine dikkat ediniz. Üniversite dersleri arasındaki değişkenlikleri ayrıca hesaba katmalısınız.

Akademik başarı – ödüller, burslar, dekanın onur listesi, mezuniyet sonrası çalışma, vb. gibi şeylere artı puanlar vermelisiniz.

Dengeleme Eylem – Kişisel Gelişim

Takım uyumu – buradaki konu, üniversite tarafından zorunlu tutulmadığı durumlarda,hem sportif hem de sportif olmayan takım katılımına,öğrencinin ne dereceye kadar iştirak ettiğidir. Spor alanında, ders programı dışında veya işte gerçekleştirilebilmektedir. Sadece sizin çıkarlarınızın önemli olmadığını öğrencilerin anlaması gerekir.Çok fazla bir şey yapmamış olsalar bile, öğrenciler pul toplamaya, okumaya, doğa yürüyüşüne ve internette sörf yapmaya başlamak için asla geç olmadığını fark etmelilerdir. Okuldan üniversiteye/işe kadar takım temelli aktivitenin sürekliliği ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır – birçok öğrenci zorunlu olduklarında okulda bulunacaktır ve tüm aktiviteleri bırakacaktır.Ayrıca öğrencileri zorlayan aktivitelerin,temel sosyal aktivitelerden daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

Liderlik gösterimi -  liderlikte küçük “ben”  işaretleyiniz. Bir öğrenci okul kaptanı veya bir şeyin başkanı olmak zorunda değildir. Burada aranan şey, en önde koşabilmek , girişimde bulunabilmek ve ileriye yönelik etkide bulunabilmek için nasıl hazırlanmış olduklarıdır. Öğrenciler genellikle içlerindeki cevheri göstermemektedir.Son derece enerjik, bağımsız ve kendine güvendikleri durumları, özgeçmişlerinde belirtmeleri için cesaretlendirilmelidirler. Küçük bir örnek vermek gerekirse tek başlarına seyahat etmiş olabilirler veya bazı aşamalarda sorumluluk almışlardır.Bu aktiviteler onların gelişimine nasıl katkı sağladı,bu aktiviteler onlara neler öğretti gibi soruların cevapları sizin en çok önem vermeniz gereken şeylerdir.

Ders programı harici aktivitelerde bulunma – sadece ders mi çalışıyorlar, part-time iş yapıp öğrenci nüfusunun çoğunluğu gibi arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar mı veya düzenlemede, planlamada, iletişimde, iş kavramasında, etkilemede ve pazarlık yapma konularında kişisel becerilerini geliştiren şeyler mi yapıyorlar. Yapmıyorlarsa, şimdi başlamaları gerekiyor – çünkü siz ancak böyle etkilenebilirsiniz. Bu gibi aktivitelerin yalnızca üniversitede yapılıyor olması gerekmez.Eğlenceli olduğu sürece ne yaptıklarının çokda önemi yoktur.Burada önemli olan harekete geçip geçmedikleridir.

İlgili iş deneyimi – tüm iş deneyimleri iyi karşılanmalıdır. Ancak,  deneyimleri başvurmakta oldukları iş için ne kadar uygunsa, o deneyim o kadar değerli olmalıdır.Örneğin, insanlarla ilgilenmeyi gerektiren bir iş için özellikle başvuruyorlarsa, çok fazla müşteri hizmeti gereksinimine sahip olan işler son derece olumlu karşılanmalıdır. İşe başvuranın bilmesi gereken şey özgeçmişlerinde önemli olanın, deneyimlerden neler öğrendikleri ve bunların sizin esas rolünüze ne kadar uyduğudur.

Kariyer akıl yürütmesi­ – bu, belirtilmiş kariyer hedefleri ve sizin iş olanaklarınıza yönelik işaret ettiğiniz eğitim, iş, deneyim, kişisel çıkarlar ve aktivitelerin bir birleşimini ölçmek için üzerinde durmanız gereken bir bölümdür.

İlginizi Çekebilir

Finansal Hizmetler Sektörü için Mülakat İpuçları

Mülakattan Önce İşletme Yüksek Lisansı Sahipleriyle Yarıştığınızı Unutmayınız Çoğu zaman bir pozisyonu elde etmek için işletme yüksek lisansı sahipleri ile yarışmak zorunda kalabilirsiniz.

Devamını Oku

Cinsiyet Ayrımı Gözetmeyen İş Değerlendirmesi

“Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi” ile kastedilen nedir? Cinsiyet ayrımı gözetmeyen iş değerlendirmesi, göz önünde bulundurulan etkenler ve bu etkenlerin uygulanma biçiminde herhangi bir cinsiyet önyargısının bulunmaması demektir (ne erkek ne de kadın hâkimiyetindeki işleri kayırarak).

Devamını Oku

Görüşmeler ile ilgili Engelli Kişilerin Akıllarına Takılan Sorular

Bir iş görüşmesi yapanın bana engelliliğimin bulunup bulunmadığını sorması yasal mıdır?

Devamını Oku